TürkçeEnglish
Buradasınız: boyar.com.tr> Insan Kaynaklari

Boyar' da İş ve İş güvenliği;

Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda öngörülü bir yaklaşım izlenerek yasal çerçeveler içinde çalışanlarımızı iş kazalarına ve meslek hastalıklarına  karşı korumak için gerekli tüm önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda işyeri sağlık güvenlik birimi oluşturulmuştur. İSGB bünyesinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı,işyeri sağlık memuru ve çalışan temsilcileri Boyar çalışanlarının huzurlu, refah bir ortamda çalışmalarını sağlamak için çaba harcamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptığı yatırımlarla sektöründe örnek olan Boyar aşağıdaki çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirmektedir;

 • Çalışanlara işe başlamalarından önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmekte, daha sonra uyum eğitimleriyle işyerine adapte olmaları sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri olması gereken aralıklarla düzenli olarak tekrarlanmaktadır.
 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe girişten itibaren ve daha sonra periyodik olarak sağlık tarama testleri yapılmakta ve sağlık raporları alınmaktadır.
 • Boyar, Risk değerlendirme raporunu düzenli olarak güncellemektedir.
 • İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma ortamında sürekli kontrol ve denetimler gerçekleştirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.
 • Çalışanlara gerekli olan tüm kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz olarak teslim edilmekte ve kullanımı kontrol edilmektedir.
 • Yangın konusuna çok önem verilmiş işletmemizin tamamına yangın dolapları, yangın söndürme cihazları ve yangın algılama sistemleri tesis edilmiştir. İşletme çevresine yangın hidrant sistemi yapılmıştır. Çalışanlara düzenli olarak yangın ve acil durum eğitimi verilmekte ve tatbikatlar yapılmaktadır. Acil durum ekipleri kurulmuş ve ekip üyelerine gerekli eğitimler verilmiştir. Tüm bu çalışmaları kapsayan Boyar'da yapılan tüm çalışmalar periyodik olarak tekrarlanmaktadır.
 • İşletmemizde, Kimyasal, Psiko-sosyal, fiziksel, ergonomik, biyolojik tüm riskler tespit edilerek gerekli önlemler alınmıştır.
 • Şirketimiz iş sağlığı ve güvenliği kurulu düzenli olarak toplantılar yapmaktadır.
 •  

  Tüm bu çalışmalarla hedefimiz iş kazalarını ve meslek hastalıklarını sıfıra indirerek çalışanlarımıza mutlu,huzurlu ve refah bir çalışma ortamı sunmaktır.